Általános Szerződési Feltételek

 

TULAJDONOS ÉS ÜZEMELTETŐ

Az eladó minden termék esetében a WAF Kft.
Cím: 2040. Budaörs Babér u. 9.
Adóigazgatási szám: 12040797-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-070176
Telefonszám: +36-209-751-745
Email: britpetfood@gmail.com

 

MEGRENDELÉS

1. A kosár tartalma:
A webboltban megrendelni csak azon termékeket tudja, melyeket a kosarába tesz. A kosár tartalma bármikor módosítható, a benne lévő termékek törölhetők. Itt láthatja megrendelésének részleteit és értékét. 

2. Számlázási és szállítási adatok:
Itt láthatja a regisztráció során megadott számlázási és szállítási adatait, melyeket a "módosít" gombra kattintva aktualizálhat, módosíthat, valamint a kívánt szállítási módot is itt kell megadnia. A "Megjegyzés" rovatban lehetősége van egyedi igények jelzésére.

3. Ellenőrzés:
Kérjük, ellenőrizze még egyszer megrendelését. A fenti menüsorra kattintva visszatérhet az előző lépésekhez és módosíthatja megrendelését. Ha mindent megfelelőnek talált, a "Megerősítem a rendelést" gombra kattintva érvényesítheti megrendelését, amelyről hamarosan visszaigazolást kap e-mailben. A megrendelhető termék jellemzői az adott árucikkhez tartozó termékleírásból tudhatók meg. A termékleírásokat a gyártók bocsátották rendelkezésünkre, így ezek pontatlanságáért felelősséget nem tudunk vállalni. A termékek mellett található fotók szimbolikus jellegűek, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet. A termékek mellett feltüntetett ár az adott árucikk bruttó vételára, amely az általános forgalmi adót is tartalmazza.

4. Megrendelés:
Az elküldött megrendelését a "nyomtatás" gombra kattintva kinyomtathatja.
A megrendelés a visszaigazolást követően lép érvénybe!
Az eladó az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni.
Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor az Ügyfél ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.
Ez alól kivételt képez az az eset, ha az Ügyfél tévesen adta meg e-mail címét.

5. Adatbeviteli hibák javítása:
Amennyiben tévesen vagy hibásan adta le a rendelését, kérjük jelezze ügyfélszolgálatunknak a rendeles@kennelklub.hu email címen vagy a 06-23-415-153-as telefonszámon.

 

SZERZŐDÉS

A Megrendelés elküldésével és annak a webshop.kennelklub.hu által történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.) Korm. rendelet alapján szerződés jön létre a WAF Kft. (WAF Kft. 2040 Budaörs, Babér u. 9.; Adóigazgatási szám: 12040797-2-13; Cégjegyzékszám: 13-09-070176;) mint Szállító, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

a) A szerződés tárgya a WAF Kft. internetes áruházában található valamennyi árucikk.
b) A Szállító köteles a Vevő által megrendelt terméket, a megrendelésen megadott szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles felvenni a kapcsolatot a Vevővel az egyeztetés céljából.
c) A Szállító lehetőséget biztosít a megrendelt termék Személyes átvételére a telephelyén (2040 Budaörs, Babér u. 9.). Ebben az esetben a Szállító szállítási költséget nem számít fel.
d) A Vevő köteles az általa megrendelt és a megadott címre kiszállíttatott árut átvenni. A vételárat, mely tartalmazza a termék árát és az esetleges szállítási költséget az átvételkor köteles megfizetni. A futárnál kizárólag készpénzes fizetésre van lehetőség.
e) A vásárló részére kiállított számlát minden esetben a küldeményhez mellékeljük.
f) Vevő az áru átvételétől számított 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, amennyiben nem élelmiszer ipari termékről van szó, de ebben az esetben köteles, azt a Szállítónak hiánytalanul, hibátlan csomagolással visszaszolgáltatni és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeket megfizetni.
g) Az automatikus visszaigazolás nem egyenértékű a szállító visszaigazolásával.
h) A szállító és a vevő között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek. Nem kerül iktatásra, így a későbbiekben nem lesz hozzáférhető.
i) A szerződéskötés nyelve magyar.
j) Az esetleges szállítási késedelem, vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén a WAF Kft.-t kártérítési kötelezettség nem terheli.
k) A megrendelés elküldésével a vevő nyilatkozik, hogy jelen vásárlási feltételeket megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
l) Az esetleges jogviták elbírálására a Felek a Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.
m) Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

 

REGISZTRÁCIÓ

webshop.kennelklub.hu-n történő rendeléshez Önnek regisztráltatnia kell magát. A regisztrációt bármikor egyszerűen végrehajthatja. A regisztrációkor megadott adatokat (név, cím, telefonszám) kizárólag csak a rendelés teljesítéséhez használjuk fel, azt bizalmasan kezeljük, harmadik félnek át nem adjuk. A WAF Kft. semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő téves teljesítésért. A regisztrációkor megadott személyes adatokat egy Ön által megadott e-mail címmel és jelszóval tároljuk a későbbi azonosításhoz. Az azonosítók megadásával adataihoz bármikor hozzáférhet, és módosíthatja. Amennyiben jelszavát elfelejtené, úgy e-mail címe megadásával, új jelszót kérhet, melyet e-mailben küld meg a rendszer automatikusan. Fontos, hogy amennyiben szeretne a továbbiakban információkat kapni az áruházunkban megjelenő újdonságokról, akciókról, akkor regisztráláskor iratkozzon fel hírlevelünkre.

 

A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

Megrendelés során a Vásárló élhet a 17/1999. Kormányrendeletben rögzített, "A távollevők között kötött szerződés" feltétel nélküli elállási jogával. Az áru átvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat megrendelésétől, amennyiben nem élelmiszer ipari termékről van szó. Az elállási szándékát kérjük e-mailben vagy telefonon jelezze felénk. Az elállást legkésőbb a termék átvételétől számított 14. naptári napon lehet bejelenteni. Ebbe a termék átvételének napja nem számít bele. Ebben az esetben a webshop.kennelklub.hu köteles az Ön által kifizetett teljes összeget legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni. A visszatérítés feltétele az áru visszaküldése. A csomag visszaküldésének költsége ebben az esetben a megrendelőt terheli. Vásárlási szándékától - indoklás és egyéb költség, kötelezettség nélkül - rendelése feldolgozási folyamata során is elállhat.

 

ÁRAINK ÉS ADATVÉDELEM

A webáruházunkban feltüntettet árak az ÁFÁ-t tartalmazzák és Forintban értendőek.

Az Ön által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük és harmadik félnek nem adjuk át. A megadott e-mail címet az Ön hozzájárulása nélkül nem használjuk fel akciós hírlevelünkhöz. Amennyiben rendszeresen információkat szeretne kapni aktuális akciós ajánlatainkról és újdonságainkról kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre. A megrendelés során kérünk minden olyan adatot - név, cím, telefonszám - amely szükséges az Ön számlájának megfelelő kiállításához, valamint a megrendelt árucikk pontos kiszállításához.

Jelszavát titkosan kezeljük és tároljuk, cégünk munkatársai sem láthatják, továbbá soha, semmilyen körülmények között nem fogják kérni a jelszavát!

Webáruházunkat használva ezen adatvédelmi politika feltételeit elfogadjad, és engedélyezi számunkra adatai használatát az itt leírtak alapján.

Amennyiben nem szeretné, hogy adatait marketing célokra felhasználjuk, azt jelezze ügyfélszolgálatunknak.

Az adatkezelő neve: WAF Kft

Az adatkezelő címe: 2040 Budaörs, Babér u. 9.

Az adatkezelésre a webshop.kennelklub.hu internetes oldalon található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor.

Az adatkezelés jogalapja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII törvény 5§(1) bek. a.) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Az internetes oldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztika készítés, a felhasználók adatainak védelme, hírlevél küldése, megrendelt termék kiszállítása.

Az adatkezelő: a megadott adatokat ez előző pontokban megadottakon kívül egyéb célra nem használhatja fel. Harmadik személynek kiadása a Felhasználó előzetes hozzájárulása esetén lehetséges csak.

Az adatkezelés időtartama: A Felhasználó által megadott adatok kezelése mindaddig megmarad, amíg a Felhasználó nem kéri annak törlését. A törlés időpontja a törlés igénylésétől számított 10 munkanap. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

Adatok megismerésre jogosultak: WAF Kft. dolgozói és a Posta dolgozói.

Adatkezelésben érintettek jogai: Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a Társaságtól, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a britpetfood@gmail.com címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait. Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

Jogorvoslati lehetőségek: A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az 1959. évi IV tv. (PTK) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, PF.: 5). Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is a britpetfood@gmail.com címen.

A felhasználó bármikor kérheti adatai törlését, zárolását, helyesbítését vagy módosítását írásban, a britpetfood@gmail.com címen. Adatkezelő a benyújtást követően, de legkésőbb 10 munkanapon belül az igényt teljesíti. 

 

COOKIE-k (SÜTIK)

Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruházunk használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.


A WEBÁRUHÁZ TARTALMA ÉS LINKELÉSE

A Weboldalon található tartalom a webshop.kennelklub.hu (WAF Kft.) szellemi tulajdonát képezi és előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A termékek, termékleírások illetve kapcsolódó képanyagok, rendelkezések, tartalmak egyedi, saját fordítású feldolgozások, azok kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezre menthetőek vagy kinyomtathatóak azonban sokszorosításuk, másolásuk, adatbázisokban való szerepeltetésük, kereskedelmi forgalomba történő hozatala a WAF Kft. írásbeli jóváhagyása nélkül szigorúan tilos. A fentiektől eltérni csak a WAF Kft.-vel kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag a szerződő fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén a WAF Kft. a jogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését követelheti.

 

JÓTÁLLÁS, GARANCIA

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 151/2003 kormányrendeletben az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról leírtak az irányadóak.
Egyéb termékekre a gyártó által vállalt garancia az irányadó, ami minden esetben az adott árucikken vagy a garanciális okmányokon szerepel.  Kérjük, hogy a számlát őrizzék meg, hiszen a garanciális reklamációt csak így tudjuk orvosolni.